Resursmaterial

Nedanstående material finns tillgängliga vid tidpunkten för detta läromedels produktion.

Läroböcker och annat kompletteringsmaterial

Lära läsa jiddisch lätt  (Laichter Lernen Leienen Jiddisch) – läsebok med övningar, Paula Grossman, Prosodia 2009.

Tio pinnar i luften, Red. Gunilla Lundgren, Skolverket 2010. Sidorna 33-51.

Nöten Dos Nisele, Sarah Schulman & Karl Kjäll, Ruin 2015. En berättelse med översättning och transkribering.

Bildtema   En bildordbok i Lexinprojektet. OBS! Du måste ha Flash installerad för att kunna använda programmet.

Judiska ordspråk, sammanställda av Lennart Kerbel, Megilla-Förlaget 2009. Kan endast lånas på bibliotek.

Ordböcker

Ordbok Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok. Kommer att tillgängliggöras någon   gång under 2020 på Språkrådets hemsida www.isof.se. Planerat är även en tryckt bok.

Comprehensive English-Yiddish Dictionary; Schaechter-Viswanath & Glasser, Indiana University Press 2016. Ordboken finns även online och man kan använda den gratis om man registrerar sig här.

Comprehensive Yiddish-English Dictionary; Beinfeld & Bochner, Indiana University Press 2013.

Ordbok, loshn-kojdesh-shtamendike verter:
װערטערבוך פֿון לשון־קדוש־שטאַמענדיקע װערטער אין ייִדיש, יצחק ניבאָרסקי, מעדעם־ביבליאָטעק, פּאַריז2012

Yiddish dictionary online

Övriga användbara länkar

Yiddish Pop, ett läromedel i jiddisch på nätet producerat i USA. OBS! Kräver Flash.

URs program på jiddisch

URs, Magiska Skrinet

UR Skola, Allti Kartong, finns att tillgå för skolor på UR Access

Jiddisch far alle. En serie på SR om jiddisch i Sverige och i världen.

Olniansky tekst är ett förlag som ger ut rikt illustrerade barnböcker och litterära tidskrifter på jiddisch.